บริษัท ศักดิ์ศรินธรรม แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ให้บริการด้านบัญชีและภาษี รวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบวงจร


ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าพบ

เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา

หลายบริษัทประสบปัญหาสำนักงานบัญชีไม่รับผิดชอบต่องาน ไม่ยื่นเอกสารให้ หายเงียบ ทิ้งงาน เวลามีปัญหาติดต่อไม่ได้
ในการเลือกสำนักงานบัญชี นั้นสำคัญ หน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ดี จะให้บริการทางด้านการเงิน บัญชี และภาษี ซึ่งนอกจากจะทำบัญชี รายรับรายจ่าย งบกำไร ขาดทุน ตรวจสอบความถูกต้อง และยื่นเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆ ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีอีกด้วย
เฉพาะในการเลือกสำนักงานบัญชี ต้องเลือกที่ ทำหน้าที่ได้ดีและยังติดต่องานง่ายอีกด้วย

เจ้าธุรกิจหลายๆท่าน ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องวางแผนภาษี หรือทำไมต้องยื่นภาษี บางรายอาจจะไม่ยื่นภาษีเลย ปล่อยเวลาผ่านไปเนินนาน จนกรมสรรพากร ตรวจสอบ เรียกพบ ให้ยื่นภาษีย้อนหลัง และยังมีค่าเบี้ยปรับที่มากมายอีก
บุคคลที่มีรายได้นั้นจะต้องมีหน้าที่เสียภาษี เงินได้ให้กับกรมสรรพากร ตามกฎหมายกำหนด

การวางแผนภาษีวัตถุประสงค์มีดังนี้

  1. เพื่อให้การเสียภาษีอากรโดยถูกต้อง ครบถ้วนและจำนวนน้อยที่สุด โดยถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เพื่อการวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง และเบี้ยปรับที่เกิดจากความล่าช้า
  4. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น และไม่ได้มาตรฐาน
  5. เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีอากรโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  6. เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

 

เล่าปัญหาของคุณ ให้เราฟัง

รับทำเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รับทำ SEO เจสซี่มัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด เจสซี่มัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยเพิ่มน้ำนมหลังคลอด By BabyMom