บริการงานบัญชีของเรา

สำนักงานบัญชีของเราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เราให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

บริการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และ จัดทำบัญชีภายในของบริษัท

บริการการยื่นภาษี

ยื่นแบบภาษี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม

บริการรับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีบริษัท (เสมือนเป็นพนักงานบัญชีบริษัท)

บริการวางระบบบัญชี

วางระบบบัญชี วางลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ ของพนักงานต่างๆ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการอื่นๆ

จดทะเบียนธุรกิจ และบริการอื่นๆ เช่น คัดหนังสือรับรอง คัดบริคณห์สนธิ

รับทำเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ รับทำ SEO เจสซี่มัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด เจสซี่มัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยเพิ่มน้ำนมหลังคลอด By BabyMom