บริการวางระบบบัญชี

วันที่ 09 ม.ค. 2023
  • วางระบบบัญชี วางลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ ของพนักงานต่างๆ
  • วางลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
  • จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน