บริการให้คำปรึกษา

วันที่ 09 ม.ค. 2023
  • บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และ จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
  • บริการวางแผนการเสียภาษีเงินได้, คำนวณรายได้ ค่าหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดา
  • บริการวางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,กำไรต่อการเสียภาษี ให้ประหยัดภาษีถูกต้องตามกรมสรรพากร
  • ให้คำปรึกษา การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ การขอสินเชื่อ ในรูปแบบของนิติบุคคคล
  • ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากร แนวทางปฎิบัติ
  • ดูแลให้คำปรึกษาหลักการจัดทำบัญชีภายในของบริษัท เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบป้องกันการทุจริต
  • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร